Fundusze inwestycyjne

Dane teleadresowe

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel.: (22) 541 76 06
e-mail: reklamacje.uniqatfi@psfinteco.pl


Reklamacje

Jeśli chcesz zgłosić reklamację, wyślij zgłoszenie na adres: reklamacje.uniqatfi@psfinteco.pl

Wyciąg z procedury reklamacyjnej


Dystrybutorzy

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., UNIQA...

Zamknij

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., UNIQA Polska S.A., - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, przy czym administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która jest właściwa ze względu na kierowane zapytanie lub będzie realizowała zamówioną przez Panią/Pana usługę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu odpowiedzi na skierowane zapytanie lub realizacji zamówionej usługi. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., UNIQA...

Zamknij

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., UNIQA Polska S.A., - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, przy czym administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która jest właściwa ze względu na kierowane zapytanie lub będzie realizowała zamówioną przez Panią/Pana usługę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu odpowiedzi na skierowane zapytanie lub realizacji zamówionej usługi. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., UNIQA...

Zamknij

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., UNIQA Polska S.A., - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51, przy czym administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która jest właściwa ze względu na kierowane zapytanie lub będzie realizowała zamówioną przez Panią/Pana usługę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu odpowiedzi na skierowane zapytanie lub realizacji zamówionej usługi. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi.